Дебиторлық берешек аудиті

Есеп айырысудың ықпалды тәсілі дебиторлық эәне кредиторлық берешектердің кірістік қатынастарды тіркеудің дұрыстығына функционалды аудитті уақытылы өткізу, тіркелген қатынастарды төленген қатынастармен салыстыру болып табылады. Бұл тұрғыдан қарағанда кірістік ордерлер бойынша алынған ашаны сіңіріп кетуді жеңілдететін жағдайы анықтау қажет. Кассалық ордерлерді төленгенде және төлеушінің қолына құжат беруді тіркеудің жоқтығы эәне шоттардың төленбеуін атап өту маңызды. Дебиторлық және кредиторлық берешекте,әсіресе, көбіне теріс пайдаланулар жасалады. Дебиторлық борышты көбінесе кәсіпорын еңбектерінің берешегін жедел өндіріп алу, теріс пайдалануға келергі келтіретін маңызды шара болып табылады. Ордерлерді дұрыс тіркеу мен түбіртекті тікелей кассаға беру, бухгалтерияға төленбеген кірістік ордерлер, қайтаруды бақылау жазбалардың анық сеніиділігін арттырады және теріс пайдалануды болдырмайды. Кәсіпорындар арасындағы есеп берулер әдетте қолма-қол ақшасыз аударым тәртібімен банктер арқылы жасалады. Банктер арасында жасалатын есептік және несиелік опреациялар арнайы ережелермен реттеледі.Алайда есеп айырысудың іс жүзіндегі жүйесі кәсіпорынның теріс пайдалануды жасау мүмкіндігін толықтай болдырмайды. Оларды негізінен басшылар, бухгалтериялар мен кәсіпорынның қаржы қызметкерлері жасайды. Заңсыз іс-әрекеттер банк шотына көшірмені өңдеуде жалған жазумен және бұл опреацияларды есептік регистрлерге жазу сипатында болады.

Дебиторлық берешектің құрылымының басты мақсаты-іс жүзіндегі бухгалтерлік нормативтік актілер мен салық есебінің ұстанымы тұрғысынан дебиторлық берешекті жіктеу мен дұрыс көрсетуді белгілеумен қорытындыланады. Дебиторлық берешектің нақты жауапкершілігін көтеру және аудит жүргізілетін субъектінің қаржылық жағдайын жақсарту болып табылады.

Осындай мақсатты жүзеге асыру кезеңіндегі мекеменің ішкі саясаты белгіленген есеп беру мезгілінде, қаржылық есепті көрсеткенде және мекеменің қаржылық жағдайын дұрыс бағалауды іске асыру қажеттілігі туындайды.Дебиторлық берешектің құрылымдық аудиттерінің міндеттері:

Осы қойылған мақсаттан шығатын тағы бір міндеті-бір немесе бірнеше аудиттік бекітілуге тиісті қаржылық есеп берудің растамасын алу болып табылады. Олар мындай түрле анықталады: қолда барлығы және қатысуы, толықтығы, кұқығы және міндеті, бағалау мен бөлу, өлшеу таныстыру мен ашу (ХАС 500,б 13).


7969442481763892.html
7969480563276485.html
    PR.RU™